Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2011-07-29T11:53:04+02:00

Kazimierz Wielki 1333-1370

Syn Władysława Łokietka,ostatni z dynastii rodu panującego Piastów,Kazimierz jako jedyny polski król otrzymał przydomek Wielki.Był to przydomek jak najsłuszniej mu przydany ponieważ doprowadził kraj do europejskiej wielkości,kończąc jednocześnie z przewagą cesarzy niemieckich.panował on w czasach gdy położenie Polski było trudne.Ziemie przyłączone do Królestwa przez jego ojca nie były ze sobą zespolone.nieuregulowane były stosunki z Krzyżakami i Czechami.Z tego też powodu Kazimierz zrezygnował z prowadzenia wojen,a stosunki z sąsiadami opierał na sojuszach.Podstawowym celem Kazimierza było zabezpieczenie tronu przed pretensjami Luksemburgów i zakończenie konfliktu z Kezyżakami.Dzieki pośrednictwu króla Węgier zawarł ugodę z królem czeskim,który zrzekł się pretensji do tronu polskiego.Na zjeździe w Wyszehradzie rozpatrywano spór krzyżacko -polski .Ostatecznie w Kaliszu w 1343 roku zawarł wieczysty pokój z Krzyżakami.

Również mądrą i rozważną politykę wewnętrzną prowadził Kazimierz.Dążył do podniesienia rozwoju gospodarczego państwa,wzmocnienia jego obronności.W tym celu wprowadził wiele reform.Do najważniejszych z nich zaliczamy reformę administracji,wojska,ustawodawczą,sądowniczą ,pieniężną i reformę nauki.Rządy króla Kazimierza wpłynęły na umocnienie państwa dzięki długoletniemu pokojowi.To wszystko umożliwiło rozkwit gospodarczy kraju.Kazimierz Wielki to naprawdę WIELKI król,ostatni z dynastii Piastów.Zmarł bezpotomnie. 

13 5 13