Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T17:49:36+01:00
1. archaizm - wyraz przestarzały,, który wyszedł z użycia
2. porównanie - pierwszy człon pewnego z twierdzenia porównuje drugi człon. np. piękny jak rosa na zielonej trawie
3. metafora - to zgrupowanie pojęć, przedmiotów według podobieństwa, dzieli się na kilka grup takich jak: animizacja, personifikacja, oksymoron, symbol, alegoria, ironia.
4. epitet - określenie rzeczownika np. świeży kwiat, zwiwna sukienka
5. anafora - powturzenie tego samego wyrazu na poczatku wersu np.
Mocium Panie Twe kazanie...
Mocium Panie Twe radości... itd
6. apostrofa - zwrot do adresata

nie ma takiego środku stylistycznego jak wyliczanie. Podejżewam że chodziło Ci o jakiś inny środek stylistyczny.