Zad 1.Z drutu o długości 192 cm zbudowano szkielet sześcianu.Jaką długość ma krawędź tego sześcianu?

Zad 2.Pole powierzchni sześcianu wynosi 216 dm2.Jaką długość ma krawędź tego sześcianu?

Zad 3.Która z podanych objętości jest największa?
a.500 ml b.0,05l c.1,5 dm3 d.55 cm3

Proszę poprawnie obliczcie...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T17:38:33+01:00
Zad.1
SZESCIAN MA WSZYSTKIE BOKI MA 12 KRAWEDZI TEJ SAMEJ DŁUGOSCI WIEC 192:12=16CM
KRAWĘDŹ WYNOSI 16CM
zad.2
Pole sześcianu o krawędzi a możemy obliczyć z wzoru
P = 6a² (sześć ścian),
stąd 6a² = 216 dm² i a² = 216 dm²: 6 = 36 dm²,
więc a = 6 dm, bo 6dm*6dm = 36 dm²
Odp. Krawędź sześcianu wynosi 6 dm.
zad.3
A.500ml B.0,05l C.1/5(jedna-piąta)dm3 D.55cm3. ... A.500 ml =0,5 l. B.0,05 l. C.1/5 dm³=0,2 l. D.55 cm3 = 0055 l. Odp A.