Przeanalizuj II rozdział z książki pt: "Kamienie na szaniec" i na jego podstawie w dowolny sposób sporządź notatkę, w której znajdą się odpowiedzi na pytania:
1) Jakie działania podjęli bohaterowie?
2) Jakie cele musieli, a jakie chcieli osiągnąć?
3) Z jakimi przejawami życia się spotykali?


Pomocy.!!
Rozwiązanie proszę podać na tej stronie, lub na podany numer g-g: 12317276
z góry dzia.!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-16T20:32:06+02:00
1)Bohaterowie podjeli działąnia mające na celu pomoc ludziom. Pomagali ucierpiałym z zbombordowanego pociągu, organizowali pomoc sanitarną rannym, zatrzymywali nadjeżdżające samochody by te przewiozły rannych do pobliskiego miasteczka. W Warszawie głównym zadaniem Buków było szkodzenie wrogu i pełnienie służby społecznej w trudnych warunkach. Wstąpili do PLAN-u, brali uczynny udział w wielu propadgandach, zaistnieli w Polsce Podziemnej rozprowadzając gazety ,,Polska Żyje". Niedługo potem pracowali w komórce więziennej, wkońcu trafili na właściwy trop i na stałe związali się z akcją Małego Sabotażu, prowadzoną przez podziemną organizację Wawer.
2)Bohaterowie chcieli jaknajszybciej rozpocząć walkę z okupantem, przeciwstawić się mu, szkodzić. Ponieważ byli zależni od pieniędzy, musieli jednak podjąć pracę. Zajmowali się szklarstwem, Rudy był świetnym korepetytorem, Alek uruchomił jedną z pierwszych rikszy, następnie został drwalem. Po natknięciu się na niemiecki skład broni zaczęli czyścić ją, a następnie chcieli przekazywać ją wojsku polskiemu, co nie doszło do skutku. Zośka wyrabiał marmoladę.
Bohaterowie musieli również pamiętać, iż w każdej chwili mogli stracić życie oraz o tym, że mężczyzn w ich wieku niemieckie wojsko siłą zmuszało do wstąpienia w armię niemicką. Musieli uważać by nie zostali złapani, i wcieleni do wojska niemieckiego.

3) Przejawy życia okupacujnego spotkanego przez bohaterów:
-widok mężczyzn w niemickich mundurch
-brak światła, wody w mieszkaniach
-widok gruzów, zglisczy, ruin na warszawskich ulicach
-akcje przeciw niemcom
-tajne nauczanie
-podejmowanie pracy zarobkowej
-brak żywności, rosnąca bieda, przyczyną rozwoju czarnego rynku i paserstwa
-aresztowanie wpływowych ludzi nawet we własnych mieszkaniach
-zdominowanie życia publicznego przez niemców (kina, kawiarnie, tramwaje wyłącznie do użytku przez niemców
-rozwój działalonści konspiracyjnej, nagłe rewizje, aresztowania, łapanki, przesłuchania mieszkańców Warszawy


prosze :)
Jest to notatka z lekcji (punkt 2 i 3)podawany przez nauczyciela

7 4 7