Odpowiedzi

2009-10-16T20:34:30+02:00
Mitochondria maja dwie błony, z których wewnętrzna jest silnie pofałdowana. W tych organellach zachodzi proces uwalniania energii niezbędnej do życia.

Siateczka śródplazmatyczna to system kanalików i pęcherzyków oddzielonych od cytoplazmy błoną. Zachodzą w nich rozmaite reakcje chemiczne. Kiedy na powierzchni siateczki śródplazmatycznej znajdują się rybosomy, uczestniczy ona w tworzeniu białek.

Lizosomy to organella komórki eukariotycznej o kształcie kulistym, otoczone pojedynczą błoną. W lizosomach zachodzą procesy trawienia komórkowego wchłoniętych pokarmów oraz rozkłady niepotrzebnych już cząsteczek.