Odpowiedzi

2010-02-23T17:55:53+01:00
Witaj
Ca(OH)2...........+.............2HCl------------>CaCl2.........+...........2H2O
..1 mol..........................2 mole

74gCa(OH)2.....................1mol
15g...............................x
-----------------------------------------
x = 15g*1mol/74g = 0,203 mola Ca(OH)2

36,5g HCl........................1mol
16g.................................y
-----------------------------------------
y = 16g*1mol/36,5g = 0,438mola HCl
Do zobojętnienia potrzeba 2x więcej moli HCl niż Ca(OH)2 a my mamy
0,438 mola HCl zamiast 0,406 mola czyli HCl w nadmiarze.

............................pozdrawiam
7 3 7