Odpowiedzi

2010-02-24T11:05:17+01:00
Węgrów to miasto i gmina w województwie mazowieckim, siedziba powiatu węgrowskiego.
Położone jest w Obniżeniu Węgrowskim, na prawym brzegu rzeki Liwiec, będacej lewym dopływem Bugu.

Pierwsze osiedle będące zalążkiem przyszłego organizmu miejskiego powstało prawdopodobnie w II połowie XIV w. W miejscu, gdzie fale osadnictwa polskiego z terenów Księstwo Mazowieckiego oraz ruskiego ze wschodu, spotkały się na skrzyżowaniu szlaków handlowych z Warszawy na Litwę i z Gdańska na południe Rzeczypospolitej.

Prawa miejskie Węgrów otrzymał w 1441 roku. Miasto podlegało wtedy władzy magnackiej, a administracyjnie wchodziło w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W XVI wieku nastąpił gwałtowny rozwój miasta wskutek intensywnego handlu zbożem z Gdańskiem.

Od 1693r. miastem władali Radziwiłłowie herbu Trąby, którzy bardzo przyczynili się do jego rozwoju. Szczególnie zasłużył się dla Węgrowa książę Bogusław Radziwiłł, magnat o dwuznacznej reputacji, lecz znakomity gospodarz.

Złoty wiek Węgrowa przerwał "potop" szwedzki. W 1657 najeźdźcy złupili miasto, podcinając jego dobrą koniunkturę gospodarczą. Kolejnym właścicielem Węgrowa został podskarbi wielki koronny Jan Kazimierz Krasiński, któremu w 1664r. sprzedał miasto Bogusław Radziwiłł.

Podczas zaborów Węgrów początkowo przynależał do zaboru austriackiego (1795-1809), później wszedł w skład Księstwa Warszawskiego (1809-1815), aż w końcu znalazł się w granicach Królestwa Polskiego (1815-1918). Ważnym wydarzeniem w zaborowym okresie historii miasta była wygrana bitwa stoczona z Rosjanami pod Węgrowem podczas powstania styczniowego.

Złoty wiek Węgrowa przerwał "potop" szwedzki. W 1657 najeźdźcy złupili miasto, podcinając jego dobrą koniunkturę gospodarczą. Kolejnym właścicielem Węgrowa został podskarbi wielki koronny Jan Kazimierz Krasiński, któremu w 1664r. sprzedał miasto Bogusław Radziwiłł.

Lata II wojny światowej przyniosły znaczne zniszczenia i straty. Węgrów był bombardowany przez niemieckie lotnictwo; niemal cała ludność żydowska miasta została wymordowana, zburzono zabytkowe synagogi z XVII i XIX w.

To jest z neta, mam nadzieje że się nie pogniewasz.Wybierz sobie najważniejsze informacje
1 1 1