Rozwiąż równanie i sprawdź otrzymany wynik.
Przyklad:
4x + 2 = 8/-2
4x = 6/ :4
x = 1,5

spr.
L=4×1,5 + 2 = 8
P=8

A teraz zadania:

Zad A3
d) -2x - 7= 2x - 7
e) -7x + 5 = 11x + 41
f) 36x - 14 = 14x - 36

Zad B3
a) 7x - 13 = 8
b) 3x - 4 = 4x
c) 3x + 9 = -3x + 9
d) -27x + 1 = 2x + 59
e) 45x - 19 = 19x - 45
f) 82x - 9 = -18x + 1

Proszę o rozwiązywanie wedlug przykladu

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T18:26:29+01:00
Zad A3
d) -2x - 7= 2x - 7/+7
-2x=2x/-2x
-x=0
SPR.
L=0*0-7=0-7=(-7)
P=2*0-7=0-7=(-7)
L=P

e) -7x + 5 = 11x + 41/+7x
5=18x+41 /-41
(-36)=18x /:18
x= (-2)
SPR.
L= (-2)*(-7)+5=14+5=19
P= 11 * (-2) + 41 = (-22)+41 = 19
L=P

f) 36x - 14 = 14x - 36/+36
36x + 22=14x/-14x
22x + 22 = 0 /-22
22x=(-22)
x=(-1)
SPR.
L= 36 * (-1) - 14 = (-36) - 14 =(-50)
P= 14 * (-1) - 36 = (-14) - 36 = (-50)
L=p

Zad B3
a) 7x - 13 = 8/+13
7x = 21/:7
x = 3
SPR.
L=7*3 - 13=21 - 13 = 8
P=8

b) 3x - 4 = 4x/+4
3x=4x + 4/-4x
-x=4
SPR.
L= 3 * 4 + 4 = 12 + 4 = 16
P= 4*4=16
L=P

c) 3x + 9 = -3x + 9/-9
3x=-3x/+3x
6x=0/:6
x=0
SPR.
L=3*0 + 9=0+9=9
P=(-3) * 0 +9 = 0 +9=9
L=p

d) -27x + 1 = 2x + 59/-1
-27x=2x + 58/+27x
0x=28x + 58/-58
28x = (-58)
x = ~(-2)
SPR.
L= (-27) * (-2) + 1 = 54 + 1 = 55
P= 2 * (-2) = (-4) + 59 = 55
L=P

e) 45x - 19 = 19x - 45/+45
45x + 26=19x/-19x
26x + 26=0/-26
26x = (-26)/:26
x= (-1)
SPR.
L=45* (-1) - 19= (-45) - 19 = (-64)
P=19 * (-1) - 45 = (-19) - 45 = (-64)
L=P

f) 82x - 9 = -18x + 1/+9
82x=-18x + 10/+18x
100x=10/:100
x=0,1
SPR.
L=82*0,1 - 9 = 8,2 - 9 =(-0,8)
P= (-18) * 0,1 + 1 = (-1,8) + 1 = (-0,8)
L=P

Uffff... ale się napisalam :) Powinno być dobrze bo w sprawdzeniach wychodzilo ze L=P ;]
Plisss daj mi naj... <prosi>
31 4 31
2010-02-23T18:33:58+01:00
Zad A3
d) -2x - 7= 2x - 7
-2x-2x=-7+7
-4x=0/(-4)
x=0

L=-2×0-7=-7
P=2×0-7=-7
e) -7x + 5 = 11x + 41
-7x-11x=41-5
-18x=36/(-18)
x=-2

L=-7×(-2)+5= 19
P=11×(-2)+41=19
f) 36x - 14 = 14x - 36
36x-14x=-36+14
22x=-22/22
x=-1

L=36*(-1)-14=-50
P=14*(-1)-36=-50

Zad B3
a) 7x - 13 = 8
7x=8+13
7x=21/7
x=3

L=7*3-13=8
p=8
b) 3x - 4 = 4x
3x-4x=4
-x=4/(-1)
x=-4

l=3*(-4)-4=-16
p=4*(-4)=-14
c) 3x + 9 = -3x + 9
3x+3x=9-9
6x=0/6
x=0

l=3*0+9=9
p=-3*0+9=9

d) -27x + 1 = 2x + 59
-27x-2x=59-1
-29x=58/(-29)
x=-2

l=-27*(-2)+1=55
p=2*(-2)+59=55
e) 45x - 19 = 19x - 45
45x-19x=-45+19
26x=-26/26
x=-1

l=45*(-1)-19=-64
p=19*(-1)-45=-64
f) 82x - 9 = -18x + 1
82x+18x=1+9
100x=10/100
x=0,1

l=82*0,1-9=-0,8
p=-18*0,1+1-0,8
21 4 21