Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T18:00:14+01:00
Do atmosfery przedostają się gazy nazywane freonami, które w jej górnych warstwach niszczą delikatną warstwę ozonu. W ten sposób powstaje dziura ozonowa. W efekcie do Ziemi dociera część szkodliwego dlanorganizmów żywych promieniowania ultrafioletowego (UV), które zostałoby pochłonięte przez ozon.
6 4 6
2010-02-23T18:02:41+01:00
Obecny w atmosferze ozon tworzy warstwę, która zatrzymuje promeniowanie nadfioletowe. Grubość jej znacznie się pomniejszyła i prznika przez nią wiecej szkodliwego promeniowania.

krótko i na temat.
7 2 7