Odpowiedzi

2010-02-23T18:27:38+01:00
"Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza jest nazywany polską epopeją narodową. A teraz chcę to potwiedzić w kilku argumentach.
Utwór składa się z dwunastu ksiąg pisanych wierszem. Wydano go w 1834 roku a napisany został w epoce romantyzmu. Powodem, o którym czytamy we ,wstępie to tęsknota autora do kraju swojego dzieciństwa.
"Pan Tadeusz" składa się z cech epiki, liryki i dramatu. W innych swoich dziełach, Mickiewicz, przedstawia świat dobry i jasny.
W "Panu Tadeuszu" przełomem jest nadejście wojsk Napoleona i możliwość odzyskania niepodległości. Częścią wyzwoleńczego wątku są liczne przywołania dziejów narodu -tułaczka Legionów Polskich, Sejm Wielki,powstanie Kościuszki, Konstytucja Trzeciego Maja.
Bardzo ważną częścią utworu jest opisy przyrody. Widok, wschodów i zachodów słońca, nieba,lasu, zwierząt - wszystkie pomagają w pokazaniu uczuć bohaterów.
Charakterystyczną cechą epopei jest uroczysty wstęp. W starożytnych eposach była najczęściej wezwaniem do bogów i prośbą o pomoc. W utworze Mickiewicza jest zwrotem do ojczyzny.
Dzieło Mickiewicza nie posiada głównego bohatera. Jednak i tu występuje ciekawa, i chyba najważniejsza, postać -Jacek Soplica, dawniej szlachcic- obecnie patriota.

Utwór "Pan Tadeusz" jest utworem zasługującym na miano epopei narodowej. Tematyka przypomina historię i budzi u ludzi patriotyzm.

pozdrawiam ;))
9 2 9