1. Oblicz, pamiętając o kolejności wykonywania zadań . ( zapisuj obliczenia )
a) 4,5 × ( 2+2,6) =

b) (8,5 - 5,4) ÷ 0,8 =

d) 1,2 × 2,4 - 4,5 =

e) 8 - 0,2 × 3,1 =


2. Oblicz dwoma sposobami. ( ułamkami dzięsiętnymi i zwykłymi )

a) 3,2 × ( 1 1/2 + 7,6 ) =

c) 6 3/5 ÷ 0,11 - 7,7 ÷ 1 1/10 =

d) (12,3 - 3 3/4) ÷ 0,5 =

e) 7-12/20 × 2,1 =


2

Odpowiedzi

2009-10-16T20:39:06+02:00
A) 4,5 × ( 2+2,6) =
=4,5×4,6=20,7

b) (8,5 - 5,4) ÷ 0,8 =
=3,1÷0,8=3,875

d) 1,2 × 2,4 - 4,5 =
=2,88-4,5= -1,62

e) 8 - 0,2 × 3,1 =
=8-0,62=7,38


a) 3,2 × ( 1 1/2 + 7,6 ) =
3,2×1,5=4,8

c) 6 3/5 ÷ 0,11 - 7,7 ÷ 1 1/10 =
6,6÷0,11 - 7,7÷1,1=
60-7=53

d) (12,3 - 3 3/4) ÷ 0,5 =
=8,55÷0,5=17,1

e) 7-12/20 × 2,1 =
7-1,26=5,74
2009-10-16T20:53:05+02:00
A) 4,5 × ( 2+2,6) = 9+11,7= 20,7

b) (8,5 - 5,4) ÷ 0,8 = 10,62 - 6,75= 3.87

d) 1,2 × 2,4 - 4,5 = 2,88 - 4,5= -1,62

e) 8 - 0,2 × 3,1 =8- 0,62= 7,38

WYSZŁY DZIWNE WYNIKI ! ALE WEDŁUG MOICH OBLICZEŃ TAK POWINNO BYC OBLICZONE.


DZIESIĘTNYMI

a) 3,2 × ( 1 1/2 + 7,6 ) = 3,2 x 9,1 = 29,12

c) 6 3/5 ÷ 0,11 - 7,7 ÷ 1 1/10 = 6,6 ÷0,11-7,7 ÷ 1,1 = 60 - 7 = 53

d) (12,3 - 3 3/4) ÷ 0,5 = (12,3 - 3,75) ÷ 0,5= 8.55÷0,5= 17,1

e) 7-12/20 × 2,1 =7- 0,6 x 2,1 = 7- 1,26 = 5,74


ZWYKŁE

a) 3,2 × ( 1 1/2 + 7,6 ) = 3 ²/₁₀ x (1½ + 7 ⁶/₁₀) = 3 ²/₁₀ x (⁵/₁₀ + ⁶/₁₀) = 3 ²/₁₀ x ¹¹/₁₀ = 3 ²²/10 = 4 ²/₁₀

c) 6 3/5 ÷ 0,11 - 7,7 ÷ 1 1/10 = 6 3/5÷ 11/10- 7 7/10 = 14/5 x 10/11 -

d) (12,3 - 3 3/4) ÷ 0,5 =

e) 7-12/20 × 2,1 =7 - 2,12/200