Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
- Ciało upuszczone ze szczytu wieży Eiffla spadnie przesunięte o 6,505103512 cm na wschód.
- W czasie II wojny światowej niemieckie rakiety V2, wystrzeliwane w kierunku Londynu z odległości około 300 km, lecąc z prędkością 1400 km/h, uderzały około 3,7 km na wschód od celu.
13 3 13
Efektem działania siły Coriolisa jest odchylenie ruchu przedmiotów w prawo na półkuli północnej, a w lewo na półkuli południowej. Siła Coriolisa ma zasadniczy wpływ na duże obiekty, jak masy powietrza, przemieszczające się na znaczne odległości. „Małe obiekty”, na przykład statki na morzu, są zbyt małe, by doznały znaczącego odchylenia kierunku ruchu w wyniku oddziaływania siły Coriolisa.
1.na półkuli północnej wiatr ma tendencję do skręcania w prawo, a na południowej – w lewo;
2.na półkuli północnej mocniej podmywane są prawe brzegi rzek (odpowiednio: na południowej – lewe);
3.na półkuli północnej cyklony poruszają się odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, a na południowej zgodnie z ruchem wskazówek zegara
4.płaszczyzna, w której porusza się wahadło ulega skręceniu na półkuli północnej w prawo, a na południowej – w lewo;
5.szyny kolejowe zużywają się nierównomiernie; na półkuli północnej szybciej ulegają zniszczeniu prawe
12 3 12