Poszę pomóżcie mi w tych zadaniach mam to najutro z góry dziękuje
Zadanie1Oba naczynia mają kształt prostopadłośćianu.W pierwszym naczyniu woda sięga do 3/4 wysokośći,w drugim do1/3wysokości .W którym naczyniu jest więcej wody i o ile litrów?Opiszę te rysunki wysokośc ma 4dm ,długośc 6dm,
szerokośc 3dm.Drugi rysunek wysokośc ma 9 dm , długość 5dm ,szerokośc 4dm
Zadanie2a)Oblicz obiętość graniostosłupa prostego o polu podstawy 19cm kw i wysokości 20cm.
b)Obiętość graniastosłupa prostego wynosi 240cm sześciennych .Jego podstawa ma pole 80cm kw .Oblicz długość wysokośći tego graniostosłupa .
c)Podstawą graniastosłupa prostego jest kwadrat .Graniastosłup ten ma obiętość 175dm sześcienne,a jego wysokość ma długość 7dm. Oblicz długość krawędzi podstawy tego graniostosłupa.

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-23T18:02:27+01:00
W pierwszym jest więcej ponieważ ma o 3 litry więcej


Prawidłowo rozwiązane dostałem 5

2010-02-23T18:13:56+01:00
1.
objętość pierwszego:
V= 3/4 × h × Pp = 3/4 × 4 × 6 × 3 = 54dm³=54l

objętość drugiego:
V= 1/3 × h × Pp = 1/3 × 9 × 5× 4 = 60dm³=60l
60-54 = 6
Odp: O 6l wody jest wiecej w drugim naczyniu.

2.
a)V = Pp × h
V= 19 × 20 = 380cm³
b)
h = V ÷ Pp
h= 240÷80 = 3cm
c)
V = Pp × h = a² × h
a² = V ÷ h
a² = 175 ÷ 7 = 25
a=5dm
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-23T18:20:04+01:00
10ba)
V1=4dm*3dm*6dm=72dm³=72l
V2=9dm*5dm*4dm=180dm³=180l
V1=72dm³*¾=54dm³=54l
V2=180dm³*⅓=60dm³=60l
60l-54l=6l
Odpowiedź:więcej wody jest w drugim naczyniu o 6 l.
2a)
V=Pp*H
V=19cm²*20cm=380cm³
b)
V=Pp*H
240cm³=80cm²*H /:80cm²
H=240cm³/80cm²
H=3cm
c)
V=Pp*H
175dm³=Pp*7dm /:7 dm
Pp=175dm³/7dm=25dm²
Pp=a²
a²=25dm²
a=√25=5