Zad.1
Oblicz obwód trójkąta ABC, jeśli |AB|=2 1/2, bok |BC| jest równy kwadratowi długości boku AB, a bok AC jest o 0,2 cm dłuższy od boku BC.
Zad.2
Ulicę o szerokości 6,2 m poszeżono o 4 m, a następnie po obu jej stronach ułożono chodnik o szerokości 2 1/5 m każdy. Oblicz szerokość, jaką zajmuje jezdnia na tej ulicy.


Proszę o jak najszybszą odpowiedź..!! Daje naj; ]]

2

Odpowiedzi

2010-02-23T18:11:42+01:00
Zad.1
|AB|=2,5cm
|BC|=6,25cm
|AC|=6,45cm

Pozdrawiam;]
2010-02-23T18:19:51+01:00
Zad1
|AB|=2 1/2
|BC| = (5/2)² = 25/4
|AC| = 25/4 + 2/10 = 125/20 + 4/20 = 129/20

Obwód= 5/2 + 25/4 + 129/20 = 50/20 + 125/420 + 129/20 = 304/20 = 76/5 = 15 1/5 cm

zad2
Szerokość jezdni = 6,2+4+ 2× 11/5 = 6 1/5+ 4 + 22/5 = 10 23/5 = 14 3/5 m