Ułóż I Zapisz Równania Zgodnie Z Podpisami .

Liczba 37 jest większa o 12 od a .

Liczba 48 jest 3 razy mniejsza od b .

Liczba 14 jest 5 razy wieksza od c .

Liczba 21 jest o 13 mniejsza od k .

liczba n jest o 6 mniejsza od podwojonej liczny n .

liczba m jest o 10 wieksza od 0,7 m .

liczba o 6 wieksza od x jest 10 wieksza od połowy liczby x .

liczba o 3 razy mniejsza od x jest o 8 mniejsza od liczby x .

liczbna o 5 mniejsza od x jest 3 razy mniejsza od sumy liczb x i 3 .

150 % liczby x jest liczbą o 26 wieksza od x .

20 % sumy liczb x i 5 stanowi 30 % liczby x.

liczba o 10 % mniejsza od x jest 2 mniejsza od x jest o 2 mniejsza od iloczynu liczby x i 3 .

Prosze o pomoc .

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-23T18:08:00+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T18:16:36+01:00
37 = 12 +a

48 = 3b

14 = 5c

21 = 13-k

2n = n-6

m = 0,7m :10

x +6 = 10 -/: 1/2x

x :3 = x-8

x-5 = 3: (x+3)

1,5x = 26+x

0,2(x+5) = 0,3x

0,1 - x = 2 - 3x
17 3 17
2010-02-23T18:20:30+01:00
12+a=37 --> b:3=48 -->5razyc=14
k-13=21 -->2n-6=n --> x-5)razy 3=x+3
½ x+10=6 -->⅓ x+8=x --> (x-5)razy3=x+3
1,5=x+26 -->dwie dziesiąe razy (x+5)=0,3x -->x-0,1x+2=3x
6 2 6