W recepcji Hotelu „U Jakuba" znajduje się komputer, który używany jest do prac związanych z rejestracją gości hotelowych. Z komputera korzystają recepcjoniści (trzy osoby), inspektorzy zmiany (trzy osoby, które nadzorują pracę w hotelu) oraz dyrektor, który ma dostęp do wszystkich danych znajdujących się na dysku lokalnym - opisz jakie wprowadzisz zmiany w konfiguracji komputera - tak, aby recepcjoniści nie mieli dostępu do dokumentów stworzonych przez inspektorów oraz programów dla nich przeznaczonych, a inspektorzy nie posiadali dostępu do dokumentów stworzonych przez dyrektora.

w zadaniu ma być zawarte:
założenie do projektu
opis wykonania

1

Odpowiedzi

2010-02-23T20:23:08+01:00
Założenia: z poziomu administratora zakładamy 3 konta:
dyrektor, recepcjoniści, inspektorzy. Dla konta dyrektor nadajemy uprawnienia administratora a dla recepcjoniści i inspektorzy - konto z ograniczeniami. Dla każdego konta dajemy inne hasło, które będzie znane tylko osobom, które będą z niego korzystać.

Wykonanie:
1) logujemy się jako administrator
2) wchodzimy: start - panel sterowania - konta użytkowników - utwórz nowe konto - (wpisujemy nazwę konta i klikamy dalej) - (wybieramy administrator lub konto z ograniczeniami) - klikamy utwórz konto
3) klikamy na wybrane konto - utwórz hasło - wpisujemy hasło i ponownie - utwórz hasło

Aby inspektorzy nie widzieli programów recepcjonistów itd.:
(z poziomu konta administratora)
1) wchodzimy na dysk C: - documents and settings – all users – pulpit i usuwamy skróty do programów, które mają być niewidoczne dla innych – cofamy się do all users i wchodzimy menu start – też usuwamy skróty
2) wklejamy skróty do programów które są potrzebne recepcjonistom na ich pulpit:
- dysk C – documents and settings – recepcjoniści - pulpit

Zalecamy aby wszyscy użytkownicy zapisywali dane w folderze Moje dokumenty - ponieważ nikt poza kontem Dyrektor (administrator) nie będzie mógł otworzyć ich folderu.

Mam nadzieję, że pomogłem ;)