DAJĘ NAJ!! PROSZĘ O CAŁE DZIAŁANIA, A NIE TYLKO SAME WYNIKI :)
PROSZĘ O DOŚĆ SZYBKĄ ODPOWIEDŹ :) ZA ROZWIĄZANIE SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ;** JESZCZE RAZ PRZYPOMINAM DAJĘ NAJ :**

Wyrażenia algebraiczne. MATEMATYKA 1 (matematyka z plusem) jeżeli ktoś ma taką książkę. A jeżeli nie to także proszę o pomoc. Błagam. :)

zad.5 str. 155 Oblicz wartość liczbową wyrażenia:

a) 4x - (x + 6) + 4 dla x = 1/3 (jedna trzecia)
b) (x² + 1) - (x² - 2) + 10 dla x=2,2
c) (a + 4b) - (5 + 2a) - (3b-5) dla a= - 0,1 b= 0,2
d) (-a² + 2ab - 1) + (a² - 4ab + 5) dla a= 1/4 (jedna czwarta) b= 2zad.7 str. 155 Wykonaj następujące działania:

a) Do sumy liczb a i b dodaj ich różnicę.
b) Od sumy liczb a i b odejmij ich różnicę.
c) Od różnicy liczb a i b odejmij sumę podwojonej liczby a i połowy liczby b.

zad.8 str.155 Przedstaw wyrażenie 4a²-3ab w postaci:

a) sumy dwóch sum algebraicznych
b) różnicy dwóch sum algebraicznych

zad.9 str.155 Jaką sumę algebraiczną należy wpisać w nawiasie, aby otrzymać sumę zapisaną z prawej strony?

a) ( ? ) + (2x² - 3xy) ----> 6x² + xy - 7
b) (5x² - 4x +3) - ( ? ) ----> 10 + x
c) ( ? ) - (6ab - 6a + 6b) ----> 6ab - a + 1

zad.10 str.156
W wyrażeniu x²- 1- 2x² +7 wstaw nawiasy tak, aby niezależnie od wartości x otrzymywane wyrażenie miało wartość a) ujemną b) dodatnią.

zad.11 str.156 Zapisz w jak najprostszej postaci podane wyrażenia:

a) x + [x - ( z - x) ]
b) - ( -a) + (-b +a)
c) a - [b - (a + b) ]
d) x - { x - (x - 1) - (x - 1) - x] + (1 - x) }


oraz
( * - to będzie znaczyć 'razy')

zad.1 str 157 Przekształć iloczyny na sumy
a) 3(a - 2)
b) -4(x + y)
c) -5(-x +1)
d) -3a( 1/3 - a)
e) (t - 2s - 1) * 7
f) 1/2(2a - 4b + 1)
g) m(2m + 3)
h) 3p(2r + 5p - 1)
i) xy(2x - 3y +5)

zadanie.3 str.158 Zapisz w jak najprostszej postaci:
a) 3(2x - 1) + (4(1 - x)
b) 2(7x + 5) - 6(x - 2)
c) -2x(8 - x) - 5(x² + 3x)
d) 5(3 - 2x) - (4x + 6) * 3

1

Odpowiedzi

2010-02-23T18:42:17+01:00
5)
a) 4x - (x + 6) + 4 dla x = ⅓
4x-x-6 +4= 3x-2= 3*⅓ -2=1-2=-1

b) (x² + 1) - (x² - 2) + 10 dla x=2,2
x² + 1 - x² + 2 +10= 13

c) (a + 4b) - (5 + 2a) - (3b-5) dla a= - 0,1 b= 0,2
a+4b-5-2a-3b+5=-a+b= 0,1+ 0,2=0,3

d) (-a² + 2ab - 1) + (a² - 4ab + 5) dla a= ¼ b= 2
-a² + 2ab - 1 + a² - 4ab + 5= -2ab +4= -2( ¼*2)=-2*½= -1

7)
a) Do sumy liczb a i b dodaj ich różnicę.
a+b + a-b = 2a
b) Od sumy liczb a i b odejmij ich różnicę.
a+b - (a-b)= a+b-a+b= 2b
c) Od różnicy liczb a i b odejmij sumę podwojonej liczby a i połowy liczby b.
a-b - (2a+½b)= a-b - 2a-½b=-a-1½b

zad.9 str.155

a) ( ? ) + (2x² - 3xy) ----> 6x² + xy - 7
4x²+4xy-7
b) (5x² - 4x +3) - ( ? ) ----> 10 + x
5x²-5x+3
c) ( ? ) - (6ab - 6a + 6b) ----> 6ab - a + 1
12ab-7a+6b+1

zad.10 str.156
W wyrażeniu x²- 1- 2x² +7 wstaw nawiasy tak, aby niezależnie od wartości x otrzymywane wyrażenie miało wartość a) ujemną b) dodatnią.
a)x²-1-(2x² +7) ?
b)x²- (1- 2x²) +7

zad.11 str.156

a) x + [x - ( z - x) ]=x+[x-z+x]=x+x-z+x= 3x-z
b) - ( -a) + (-b +a)= -a+(-b) +a=-b
c) a - [b - (a + b) ]= a-[b-a-b]= a-b+a+b= 2a
d) x - { x - (x - 1) - (x - 1) - x] + (1 - x) }= chyba ominąłeś jeden nawias

zad.1 str 157 Przekształć iloczyny na sumy
nie wiem czy o to dokładnie chodzi
a) 3(a - 2)=3a-6= -(-3a+6)
b) -4(x + y)= -4x-4y= -(4x+4y)
c) -5(-x +1)= 5x-5= -(-5x+5)
d) -3a( 1/3 - a)= -1a+3a²
e) (t - 2s - 1) * 7= 7t-14s-7= -(-7t+14s+7)
f) 1/2(2a - 4b + 1)= a - 2b+½
g) m(2m + 3)= 2m²+3m
h) 3p(2r + 5p - 1)=6pr+15p²-3p
i) xy(2x - 3y +5)=2x²y- 3y²x+5xy

zadanie.3 str.158 Zapisz w jak najprostszej postaci:
a) 3(2x - 1) + (4(1 - x)= 6x-3+4-4x=2x+1 (dobrze przepisane?)
b) 2(7x + 5) - 6(x - 2)= 14x+10-6x+12=8x+22
c) -2x(8 - x) - 5(x² + 3x)=-16x+2x²-5x²-15x=-31x-3x²
47 4 47