Zad.1.
Oblicz szybkość motorówki na stojącej wodzie, jeżeli podczas ruchu z prądem rzeki szybkość jej wynosi 6m/s, a podczas prądu 4m/s. Ile wynosi szybkość prądu w rzece?

Zad.2.
Wózek o masie m1=50kg, poruszający się z prędkością o wartości v1=10m/s, zderza się niesprężyście z wózkiem o masie m2=75kg, o nieznanej prędkości oba wózki poruszają się dalej z prędkością o wartości v2=2,5m/s zgodnie ze zwrotem prędkości v1->. Oblicz wartość prędkości wózka o masie m2.

Zad.3.
Oblicz, korzystając z zamiany energii kinetycznej na pracę, drogę, jaką przebędzie łyżwiarz do chwili zatrzymania się, jeżeli szybkość początkowa Vo=10m/s, a współczynnik tarcia ƒ=0,04.

Bardzo proszę o rozwiązanie zadań z rysunkami. dziękuję

1

Odpowiedzi

2009-10-16T21:03:18+02:00
1)
v -prędkość łódki
v₁ prędkość wody

v+v₁=6
v-v₁=4
v=5


2)
m₁v₁+m₂u=V₂(m₁+m₂)

u=(v₂(m₁+m₂)-m₁v₁)/m₂=-2,5

oznacza to, że m₂ poruszało się w kierunku przeciwnym do pierwszej
(nie jestem pewny tego zadania)

3)mv²/2=mgsf

s=125m