Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T18:18:15+01:00
Lp.
M-praca długo terminowa
D-Pracy długo terminowej
C-pracy długo terminowej
B-pracę długo terminową
N-Pracą długo terminowa
Ms- o pracy długo termionowej
lm.
m-Prace długo terminowe
D-prac długo terminowych
C-pracom długo terminowym
B-prace długo terminowe
N-Pracami długo terminowymi
Ms-o pracach długo terminowych
2010-02-23T18:20:04+01:00
Mianownik-praca długo terminowa
Dopełniacz-pracy długo terminowej
Celownik-pracy długo terminowej
Biernik-pracy długo terminowej
Narzędnik-pracą długo terminową
Miejscownik-pracy długo terminowej
Wołacz-praca terminowa!

Mianownik-prace długo terminowe
Dopełniacz-prac długo terminowych
Celownik-pracom długo terminowym
Biernik-prac długo terminowych
Narzędnik-pracami długo terminowymi
Miejscownik-pracach długo terminowych
Wołach-prace długo terminowe!
2010-02-23T18:28:29+01:00
L.p
M praca długo terminowa
D pracy długo terminowej
C pracy długo terminowej
B prace długo terminową
N pracą długo terminową
Mpracu długoterminowej
W praco długo terminowa

L.M
M prace długo terminowe
D prac długo terminowych
C pracą długo terminową
B pracy długo terminowe
N pracami długo terminowymi
M pracach długo terminowych
W pracy długo terminwe