Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T18:46:55+01:00
MINARET - wieża ustawiana przy meczetach i medresach, z której muezzin, pięć razy dziennie, zwołuje wiernych na modlitwę.

teokracja - ustrój państwowy, w którym najwyższą władzę sprawują kapłani.

arabeski -

Państwo - polityczne zorganizowanie społeczeństwa, wyposażone w suwerenną władzę oraz zajmujące określone terytorium.

Prawo dwunastu tablic- kodyfikacja prawa rzymskiego opracowana przez wybranych dziesięciu obywateli w latach 451-449 p.n.e.

Państwo patrymonialne - forma państwa powszechna we wczesnym średniowieczu, w której władca traktuje podległy mu kraj jako własność i swobodnie nim dysponuje, np. dzieląc między synów.

Legitymizacja władzy (dosłownie: upoważnienie do działania), uprawomocnienie władzy oparte na społecznej akceptacji, powszechne przekonanie, że sprawowanie władzy przez określone podmioty jest zasadne, usprawiedliwione.

Herezja - (z greckiego haireisis "branie dla siebie, wybór"), w starożytności mianem tym określano autonomiczne szkoły filozoficzne.

2 5 2