Zad.1
Oblicz obwód trójkąta ABC, jeśli |AB|=2 1/2, bok |BC| jest równy kwadratowi długości boku AB, a bok AC jest o 0,2 cm dłuższy od boku BC.
Zad.2
Ulicę o szerokości 6,2 m poszeżono o 4 m, a następnie po obu jej stronach ułożono chodnik o szerokości 2 1/5 m każdy. Oblicz szerokość, jaką zajmuje jezdnia na tej ulicy.

Proszę jak najszybciej! Dam naj..;]

1

Odpowiedzi

2010-02-23T18:39:04+01:00
|bc| = (2½)² = (5/2)² = 25/4 = 6¼
|ac| = 2/10 + 6¼= 6 5/20 +4/20 = 6 9/20
obw.= 2½+6¼+6 9/20= 2 10/20 +6 5/20+6 9/20 =15 4/20 = 15 1/5
:)