Szkoła Podst. klasa 6 .
Zadanie 1 .
Wypisz wyniki podanych działań w kolejności od najmniejszego do największego [ proszę o obliczenie ich i napisanie jakie wyszły wyniki ]
a)7+(-6) = , 18+(-21)= , -7+(-2)= , (-17)+25 =
b)(-80)+12= , 24+(-51)= , (-29)+(-28)= , (-73)+17= ,
c)16-50= , 27-(-9)= , (-5)-(-12)= , (-48)-(-13)= ,
d)(-56)-22= , (-60)-(-17)= , 28-72= , (-101)-(-29)= ,
Zad 2 .
Oblicz :
a)¼-½ =
(-⁷/₁₂)+ ³/₇ =
( - 3 ¹/₅ ) - 2 ½ =
1 ¹/₆ - ( - 2 ¹/₁₂ ) =
b)3,7- 4 ²/₅ =
(- ⅞ ) + (-0,7) =
1,4 - ( - 1 ³/₄ ) =
(-2¹/₆ ) - (-1,6)=
Zad 3 .
Spośród liczb :
-2
- 1,7
-1,2
3,3
-1,5
wybierz :
a)trzy liczby,których suma jest równa - 1 ,
b)dwie liczby , których różnica jest równa 5 ,
c)takie dwie liczby , których różnica jest największa .

Z góry dziękuję zza pomoc .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T20:02:57+01:00
Zad1
a). 7+(-6) = 1
18+(-21)= -3
-7+(-2)= -9
(-17)+25 = 8
b). )(-80)+12= -68
24+(-51)= -27
(-29)+(-28)= -57
(-73)+17= -56
-68, -57, -56, -27, -9, -3, 1, 8
zad3
b). 3.3-(-1.7)= 5