Kto stoi na czele tych partii:

Demokratyczna Partia Lewicy (DPL)
Inicjatywa Rzeczypospolitej Polskiej (IRP)
Komunistyczna Partia Polski (KPP)
Konfederacja Polski Niepodległej (KPN)
Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (KPEiR)
Libertas Polska (LP, Libertas)
Liga Polskich Rodzin (LPR)
Naprzód Polsko (NP)
Narodowe Odrodzenie Polski (NOP)
Narodowy Kongres Polski (NKP)
Nowa Lewica (NL)
Obrona Narodu Polskiego (ONP)
Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska (ONP-LP)
Partia Demokratyczna - demokraci.pl (PD)
Partia Kobiet (PK)
Partia Piratów (P)
Partia Regionów (PR, Regiony)
Partia Zielonych (PZ)
Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej (PZ RP)
Polska Lewica (PL)
Polska Partia Narodowa (PPN)
Polska Partia Pracy (PPP)
Polska Partia Socjalistyczna (PPS)
Polska Racja Stanu (PRS)
Polska Wspólnota Narodowa (PWN)
Polski Ruch Monarchistyczny (PRM)
Porozumienie Polskie (PP)
Prawica Rzeczypospolitej (PR, Prawica)
Przymierze dla Polski (PdP)
RACJA Polskiej Lewicy (RACJA PL)
Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka (ROG)
Samoobrona Patriotyczna (Samoobrona P)
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Samoobrona RP)
Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (SKL)
Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" (SL "Ojcowizna")
Stronnictwo Narodowe (SN)
Stronnictwo Pracy (SP)
Unia Lewicy III RP (UL)
Unia Polityki Realnej (UPR)
Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (UPUM)
Wolność i Praworządność (WiP)
Zieloni 2004 (Zieloni)
Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (ZChN)
Związek Słowiański (ZS)
Chrześcijańska Demokracja (ChD)
Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna (ChIS)
Elektorat
Europa Wolnych Ojczyzn – Partia Polska (EWO-PP)
Forum Samorządowe (FS)
Jedność Rzemieślniczo-Kupiecka (JRz-K)
Liga Obrony Suwerenności (LOS)
Partia Dzieci i Młodzieży (PDiM)
Partia Postępu Antyklerykalna Polska (PPAP)
Partia Rozwoju (PR)
Polska Partia Ekologiczna (PPE)
Polska Partia Odnowy Kraju (PPOK)
Polska Patriotyczna (Polska P)
Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSPR)
Polski Ruch Uwłaszczeniowy (PRU)
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski (PFONiST)
Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy (PPPiP)
Porozumienie Pokoleń (PPok)
Przymierze Ludowo-Narodowe (PLN)
Przymierze Narodu Polskiego (PNP)
Stronnictwo Ludowe "Piast" (SL "Piast")
Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana (SND)
Stronnictwo "Odrodzenie Rzeczypospolitej" (S "OR")
Sztandar Matki Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski (SMBLBKP)
Związek Weteranów Wojny (ZWW)

Daje naj!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T21:35:26+01:00
Marek Patas
Zbigniew Łuczak
Józef Łachut
Władysław Borowiec
Tomasz Mamiński
Daniel Pawłowiec, Artur Zawisza
Witold Bałażak
Janusz Szewczak
Adam Gmurczyk
Zygmunt Wrzodak
Piotr Ikonowicz
Tadeusz Mazanek
Jan Eugeniusz Malinowski
Brygida Kuźniak
Anna Kornacka
Błażej Kaczorowski
Bolesław Borysiuk
Grzegorz Kaczmarzyk
Jerzy Arent
Jacek Zdrojewski
Leszek Bubel
Bogusław Ziętek
Bogusław Gorski
Dariusz Grabowski, Ryszard Kędra i Adam Wędrychowicz.
Bolesław Tejkowski
Leszek Wierzchowski
Jan Łopuszański
Marek Jurek
Gabriel Janowski
Wiesława Teresa Jakubowska
Paweł Bożyk
Marian Frądczyk
Andrzej Lepper
Marek Zagórski
Roman Bartoszcze
Jana Ostoję Matłachowskiego, Leona Mireckiego, Macieja Giertycha
Władysław Siła-Nowicki , Ryszard Bender i Janusz Zabłocki
Piotr Musiał
Magdalena Kocik
Aleksander Podolski
Janusz Korwin-Mikke
Agnieszka Grzybek,Dariusz Szwed
Marian Papis
Włodzimierz Rynkowski
papież Leon XIII
Józef Antoni Haber
---------
Jan Szczepankiewicz
--------
# Liga Obrony Suwerenności (LOS)
# Partia Dzieci i Młodzieży (PDiM)
# Partia Postępu Antyklerykalna Polska (PPAP)
# Partia Rozwoju (PR)
# Polska Partia Ekologiczna (PPE)
# Polska Partia Odnowy Kraju (PPOK)
# Polska Patriotyczna (Polska P)
# Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSPR)
# Polski Ruch Uwłaszczeniowy (PRU)
# Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski (PFONiST)
# Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy (PPPiP)
# Porozumienie Pokoleń (PPok)
# Przymierze Ludowo-Narodowe (PLN)
# Przymierze Narodu Polskiego (PNP)
# Stronnictwo Ludowe "Piast" (SL "Piast")
# Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana (SND)
# Stronnictwo "Odrodzenie Rzeczypospolitej" (S "OR")
# Sztandar Matki Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski (SMBLBKP)
# Związek Weteranów Wojny (ZWW)


1 1 1