1.Ułóż i rozwiąż odpowiednie pytania:
a) Średnia artymetyczna liczby x i liczby o 7 wiekszej od x wynosi 20.
b) Średnia artymetyczna trzech liczb: liczby y, liczby 3 razy wiekszej od y i liczby o 10 większej od y wynosi 16.
c) Do liczby 15 dodano liczbę y ,a od liczby 51 odjęto y i otrzyjmano równe liczby.

2.Które z podanych równan opisuje dane zdanie?
a) Podwojona liczba x jest o 4 większa od połowy liczby x.
2x+4= jedna druga x 2x= jedna druga x+4 2x(x+4)=jedna druga x

1

Odpowiedzi

2010-02-23T18:33:10+01:00
1. a) (x+x+7)÷2=20
2x÷2+7÷2=20
x+3,5=20 /-3,5
x=16,5
b) (y+3y+y+1)÷3=16
5y÷3+1÷3=16
1⅔y+⅓=16 /-⅓
1⅓y=15⅔ /÷1⅓
y=11¾
c)15+y=51-y /+y
15+2y=51 /-15
2y=36 /÷2
y=18

2. a)2x=½x+4