Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T18:29:33+01:00
Bomba neutronowa to specjalny rodzaj bomby termojądrowej, pozbawionej ekranu odbijającego neutrony, w której energia powstaje w wyniku reakcji syntezy deuteru z trytem. Siła jej wybuchu jest relatywnie niewielka. Małe jest również skażenie promieniotwórcze terenu. Czynnikiem rażącym jest promieniowanie przenikliwe – neutronowe (szybkie neutrony – stąd nazwa), przenikające przez materię (w tym opancerzenie), ale zabójcze dla żywych organizmów.
1 5 1
2010-02-23T18:33:13+01:00
Broń neutronowa, rodzaj broni jądrowej, której gł. czynnikiem rażącym jest promieniowanie neutronowe. nie absorbuje neutronów powstających w czasie syntezy, nie niszczy materii nieożywionej, lecz przenika przez nią zabijając organizmy żywe.