Jest to zadanie ze ''Statystyki'' .


Studenci uczelni stanowią 600 osobową zbiorowość statystyczną zajęcia odbywają się na 4 kierunkach:
a) zarządzanie 120 studentów
b) logistyka 240 studentów
c) rachunkowość 120 studentów
d) podatki 120 studentów
Określ ilu studentów z każdego kierunku znalazło by się w próbie statystycznej. Gdyby badanie przeprowadzono metodą reprezentacyjną a próba odbieła by 30 studentów.

1

Odpowiedzi

2009-10-17T08:52:43+02:00
Trzeba podzielić na 30:5=6

Stosunek liczby 600 studentów to 1:2:1:1 więc stosunek 30 studentów to będzie 6:12:6:6