Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-23T18:53:31+01:00
CaC₂ + 2 H₂O→HC≡CH + Ca(OH)₂
karbid + woda→ etyn + wodorotlenek wapnia

HC≡CH + H₂ → H₂C=CH₂
etyn + wodór→eten

H₂C=CH₂ + H₂0 →C₂H₅OH
eten + woda→ etanol

dolne reakcje:
H₂C=CH₂ + HCl → C₂H₅Cl
eten + kwas solny→ chloroetan

C₂H₅Cl +KOH (z udziałem wody)→C₂H₅OH + KCl
chloroetan + wodorotlenek potasu→ etanol + chlorek potasu

A- etyn
B-eten
D-etanol
X-chloroetan

6 5 6