Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T18:40:32+01:00
Zanim nastała epoka Oświecenia, ludzie nie wiedzieli co to jest tolerancja. Myśleli, że jak ktoś jest inny, ma odmienną wiarę, pochodzi z innego kraju, bądź coś w tym stylu, to jest gorszy, trzeba go potępiać, nienawidzić a czasem nawet zabić. Z tego powodu było ogrom wojen, śmierci, problemów, a przecież chrześcijaństwo (inne religie także) mówi: "Kochaj bliźniego swego jak siebie samego". Wolter jako jeden z pierwszych, chciał udowodnić ludziom, że mają zmienić sowje postępowanie. Uznawał on Boga, lecz odrzucał instytucje Kościoła, chciał pokazać ludziom, że ona się myli. Ludzi nie uwierzyli mu szybko, Kościół ścigał go a jego dzieła trafiły do indeksu ksiąg zakazanych, lecz to tylko potwierdziło jego przekonania. Wolter, uczył też, że koniec z przsądami i zabobonami, że należy skupić się na nauce i racjonalnym myśleniu. Jako pierwszy też zaczął traktować chłopów jako równych sobie, pokazywał światu, że są to tacy sami ludzie jak szlachcice i arystokraci. Dzięki niemu społeczeństwo zaczeli po raz pierwszy MYŚLEĆ, a nie zgadzać się na wszystko co mówi kościół. Powstanie Wielkiej Encykopedii Francuskiej, bardzo przyczyniło się do rozpowszechnienia nauki na świecie, a ponadto w encyklopedi zawarte były także informacje na temat spraw codziennych, życia i filozofii. Niestety Wolter za swoje poglądy spędził rok w więzieniu, a wiele lat na wygnaniu.
6 3 6
2010-02-23T18:41:11+01:00
Przez rewolucję przemysłową rozumiemy ogół zmian, jakie zaszły w gospodarce świata od XVI wieku po czasy nam współczesne, które wpłynęły na całokształt życia społecznego człowieka. Podstawą rewolucji przemysłowej jest rozwój nowych, masowych technik produkcji i dystrybucji dóbr w warunkach dynamicznego wzrostu demograficznego i przemian społecznych. Rewolucję przemysłową dzieli się na trzy fazy - epoki. Pierwsza, obejmująca okres od XVI do XVIII wieku, obejmuje początki przemian społeczno-gospodarczych, które miały miejsce przede wszystkim w Anglii i Wielkiej Brytanii jako państwie najbardziej rozwiniętym w owych czasach w Europie. Jest to okres przemian społecznych i pierwszych wielkich wynalazków i przełomów w nauce, czerpiących inspiracje z myśli - od odrodzenia do oświecenia. Druga epoka rewolucji przemysłowej obejmuje wiek XVIII i XIX, kiedy to na masową skalę w całej Europie następowały zmiany polegające na zastosowaniu wynalazków i rozwiązań organizacyjnych w praktyce. Wraz ze zmianami politycznymi (Wielka Rewolucja Francuska i epoka Napoleona I Bonaparte, Rewolucja Amerykańska, wzrost znaczenia państwa narodowego), rewolucja przemysłowa wykształtowała wtedy masowe społeczeństwo kapitalistyczne, oparte na przemysłowych miastach i najemnej pracy robotników. Trzecią fazą rewolucji przemysłowej był dalszy dynamiczny rozwój nauki i techniki w XX wieku przy jednoczesnym odrzuceniu modelu utrwalonego w XIX wieku przez wielkie, dwudziestowieczne totalitaryzmy - komunizm i nazizm, oparte na innym niż dotychczas rozumieniu masowości i roli społeczeństwa. Obecnie, po obaleniu wielkich totalitaryzmów i osiągnięciu momentu krytycznego: wytworzeniu światowego rynku na skutek procesów globalizacji, świat wychodzi z epoki przemysłowej i mamy do czynienia z rewolucją informatyczną, dla której ważniejszy jest rozwój wiedzy, a nie tylko samych dóbr.
1 1 1