1. W dwóch różnych pojemnikach znajduje się taka sama ilość gazu. Na oba gazy działa jednakowa siła parcia. Ciśnienie wywierane na dwukrotnie większe pole powierzchni drugiego pojemnika jest:
a)dwukrotnie mniejsze
b)dwukrotnie większe
c)czterokrotnie większe
d)czterokrotnie mniejsze

2. Ciśnienie gazu zwiększa się , gdy:
a)zwiększamy objętość gazu: ogrzewamy gaz bez zmiany objętości, zwiększamy ilość gazu w ustalonej objętości
b)ogrzewamy gaz, zwiększając jego objętość, oziębiamy gaz; zwiększamy ilość gazu w ustalonej objętości
c)zmniejszamy objętość gazu: ogrzewamy gaz bez zmiany objętości: zwiększamy ilość gazu w ustalonej objętości
d)zmniejszamy objętość gazu; ogrzewamy gaz bez zmiany objętości, zmniejszamy ilość gazu w ustalonej objętości

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T18:51:20+01:00