Zad1 Obwód prostokąta jest równy 64 cm. Podwojona długość jednego z boków jest o 4 cm większa od długości drugiego boku tego prostokąta. Wyznacz wymiary prostokąta.
zad2 Profesor pracował 6 dni nad pewnym projektem a jego asystent 5 dni. Obaj otrzymali honorarium w wysokości 1560 zł na kolejny projekt za który otrzymali 1000 zł profesor przeznaczył 4 dni a asystent 3 dni. Ile każdy z nich zarobił dziennie dzieląc się honorarium tak samo jak przy pierwszym projekcie

1

Odpowiedzi

2010-02-23T18:56:14+01:00
Zad. 1

x + y = 32
y = 2x + 4

x + 2x + 4 = 32
y = 2x + 4

x + 2x + 4 = 32
y = 2x + 4

3x = 28 / :3
y = 2x + 4

x = 9⅓
y = 18⅔ + 4

x = 9⅓
y = 22⅔

odp. Jeden bok ma długość 9⅓, a drugi 22⅔.

3 1 3