Podstawą graniastosłupa prostego jest równoległobok o bokach równych 6cm i 4cm oraz wysokości opusczonej na ten bok równej 2,5cm . wysokość graniastosłupa stanowi 80% dłuższej krawędzi jego podstawy.
obicz
a)objętość tego graniastosłupa
b)pole jego powierzchni

2

Odpowiedzi

2010-02-23T19:03:54+01:00
Dane:
a=4cm
b=6cm
H=2,5cm

Szukane:
V=?
Pc=?

Wzory:
V=Pp*H
Pp=a*b
Pc=2Pp+Pb

obliczenia :
Pp=4*6
Pp=24cm²

V=24*2,5
V=60 cm³

Pb=2,5²
Pb=6,25

Pc=2*24+4*6,25
Pc=48+25
Pc=73cm²

a)Objętość tego graniastosłupa wynosi 60 cm³
b)Pole całkowite jego powierzchni 73cm²
2010-02-23T19:05:43+01:00
Ppodstawy=ah=4cm*2,5cm=10cm(kwadrat)
80% z 6cm =4,8cm(wysokość graniastosłupa)
a)V=Pp*H
V= 10cm(kwadrat) * 4,8cm=48cm(sześcian)
b)4cm* 4,8cm=19,2cm(kwadrat)
6cm*4,8cm=28,8cm(kwadrat)
Pcałk= 2*10cm(kwadrat)+2*19,2cm(kwadrat)+2*28,8cm(kwadrat)=20+38,4+57,6=116cm(kwadrat)