Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-23T18:49:11+01:00
Mady powstaly z osadow nanoszonych przez wylewajace rzeki , dlatego wystepuja w dolinach rzecznych . Ich zyznosc zalzy od ilosci i jakosci osadzonego materialu . Wgornym i srodkowym biegu rzeki gdzie osadza sie stosunkowo gruby material skalny mady sa z reguly malo lub srednio zyzne . Najlepsze z nich wysetepuja w dolnym biegu rzeki, szczegolnie przy ujej ujsciu gdzie akumulayca zyznych namulow jest najwieksza . Mady zajmuja ok 5 % obszaru polski a najwiekszy obszar zajmuja na zulawach wislanych
2010-02-23T18:50:19+01:00
Gleby powstałe w wyniku nagromadzenia się materiału niesionego przez wody i akumulowanego w wyniku wytracania energii wody. Zasadniczą cechą mad jest obecność w profilu naprzemianległych warstw o różnym składzie granulometrycznym. Poszczególne warstwy mogą cechować się skrajnie różnym składem granulometrycznym lub zbliżonym. W zależności od typu utworów dominujących w profilach glebowych wyróżnia się mady:

* lekkie
* średnie
* ciężkie

Mady tworzą się wzdłuż dolin rzecznych w obrębie terasy zalewowej. Wylewy wód rzecznych powodują ciągłe nagromadzanie się materiału na powierzchni gleby. Jeśli z różnych przyczyn ten proces jest zahamowany (np. wskutek wybudowania obwałowań rzek), mogą wyraźnie zacząć rozwijać się inne procesy glebotwórcze, np. akumulacja próchnicy, brunatnienie. Kierunek tych procesów jest uzależniony od szeregu czynników glebotwórczych, m.in. pokrywy roślinnej, charakteru skały macierzystej i warunków hydrologicznych. Mady tworzą zazwyczaj siedliska lasów łęgowych.

Specyficznym typem mad są marsze, czyli mady morskie. Ich geneza jest podobna, jak mad rzecznych. Cechą szczególną jest występowanie w profilu kawałków muszli oraz duże wysycenie solami. Marsze tworzą się wzdłuż wybrzeży morskich. :)
2010-02-23T19:21:43+01:00
Mady to gleby astrefowe, występujące w okolicach delt rzecznych. Powstają przez nagromadzenie się materiału niesionego przez rzekę. Zwykle są to gleby żyzne.
Wyróżniamy mady: rzeczne właściwe, rzeczne próchniczne i rzeczne brunatne.