Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T13:21:28+01:00
Mam rozumieć że wszystkie wymiary są w dm ??

a=40dm
b=3dm
c=0,5dm

a) suma wszystkich krawędzi, każda z nich występuje 4 razy

40*3+3*3+0,5*3=120+9+1,5=130,5 dm = 1305 cm

bo 1dm=10cm

b) objętość to
V=a*b*c= 40*3*0,5=60 dm³=60 litrów bo 1dm³=1litr

c) pole powirzchni

P=2ab+2bc+2ac=2*40*3+2*3*0,5+2*10*0,5=240+3+10=253dm²=
=2,53m²

1dm²=0,01m2