Odpowiedzi

2010-02-23T19:14:33+01:00
S-scena
a-akt

1. Plany małżeńskie Cześnika a1 s1
2.Wysłanie Papkina w roli swata do Podstoliny. a1 s2
3.Zgoda Podstolina na małżeństwo. a1 s4
4.Bójka murarzy z ludźmi Cześnika. a1 s7
5.Spotkanie Kary z Wacławem. a1 s6
6.Wacław w niewoli u Papkina w celu znalezienia się w domu Klary. a1 s8
7.Próby nakłonienia sąsiadów do zawarcia zgody. a2 s1
8.Plany Klary. a2 s3
9.Rozmowa Wacława z Podstoliną. a2 s5
10.Miłosne wyznanie Papkina skierowane do starościanki. a2 s7
11.Spisywanie przez Rejenta pozwu przeciwko Cześnikowi. a3 s1
12.Rozmowa Rejenta z Wacławem. a3 s2
13.Papkin u Rejenta. a3 s4
14.Zmiana planów małżeńskich przez Podstolinę. a3 s6
15.Przygotowania Cześnika do wesela. a4 s1
16.Odkrycie planów Rejenta. a4 s2
17.Przygotowanie zemsty przez Cześnika: dyktowanie listu Dyndalskiemu. a4 s5
18.Ślub Klary i Wacława. a4 s12
19.Pogodzenie Cześnika z Rejentem. a4 s13

4 3 4