1. wpisz obliczone masy czasteczkowe pierwiastków i związków chemicznych o podanych wzorach....
WZOR CZASTECZKI.......
- H2
- F2
- N2O
-ClO2
HNO3
NAPISZCIE OBOK MASE CZASTECZKOWA , u!

2. Oblicz , zilu atomów składa się cząsteczka siarki o masie cząsteczkowej 256 u.
WYPISZ DANE , SZUKANE ROZWIAZANIE I ODPOWIEDZ

3.Masa cząsteczkowa tlenku pierwiastka X o wzorze X2O3 wynosi 160 u. Podaj nazwę i symbol pierwiastka X
WYPISZ DANE , SZUKANE ROZWIAZANIE I ODPOWIEDZ1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T22:45:39+01:00
ZADANIE.1.
H₂ = 1u * 2 = 2u
F₂ = 19u * 2 = 38u
N₂O = (14u * 2) + 16u = 28u + 16u = 44u
ClO₂ = 35,5u + (16u * 2) = 35,5u + 32u = 67,5u
HNO₃ = 1u + 14u + (16u * 3) = 15u + 48u = 63u

ZADANIE.2.
Dane:
Masa cząsteczkowa jednego atomu siarki wynosi 32u (S = 32u)

Szukane:
Masa cząsteczkowa kilku atomów siarki wynosi 256u (m = 256u)

Rozwiązanie:
256u : 32u = 8

Odpowiedź: Cząsteczka siarki o masie cząsteczkowej 256u posiada 8 atomów siarki.

ZADANIE.3.
X₂O₃
mX₂O₃ = 160u
mO₃ = 16u * 3 = 48u
X₂ = 160u - 48u = 112u
X = 112u : 2
X = 56u

Masę cząsteczkową 56u posiada żelazo (Fe)
Żelazo (Fe) - 56u.

Odp: Tym metalem jest żelazo (Fe).

;-))