1.Jaką siłe wykazał piłkarz jeżeli zwiększył szybkość piłki o m=2kg z 2m/s do 6m/s

2.Ile wynosi wartość pracy jeżeli klocek zsuwa się z równi pochyłej o nachyleniu 30stopni jezeli wspólczynnik tarcia f=0,02 , h=2m=m=2kg

3.Jaka jest moc silnika jeżeli wciąga windę o m=1000kg z szybkością V=3,6km/h

4.Jaka będzie prędkość końcowa Vk kulki która ma V0=5m/s i spuszczono ją z h=10m

5.Pocisk waży m=0,1kg i wbija się w deskę o grubości 1,5m.V0=300m/s.Jaka będzie prędkość pocisku po wylocie z deski ?

1

Odpowiedzi

2010-02-23T19:39:39+01:00
1. Chyba jaką pracę wykonał, bo to zdanie jest nielogiczne.
No więc wykonał pracę równa zmianie energii kinetycznej:
W = Ek1 - Ek2 = (2kg*(6m/s)^2)/2 - (2kg*(2m/s)^2)/2 = 72/2 - 8/2 = 36 - 4 = 32 (J)

2. Cóż, nie jestem pewien ale ja bym to zrobił bez liczenia sinusa kąta 30st tylko licząc pracę wykonaną podczas podnoszenia tego klocka pionowo w górę ruchem jednostajnym na wyskość szczytu równi h. Wartość tej pracy jest równa pracy wykonanej przy zjeżdżaniu klocka po równi pochyłej:

Fc = g*m = 10m/s^2 * 2kg =20N
W = 20N * h = 20N *2m = 40J
Odp. Praca wynosi 40J

3. P = W/t
P = (F*s)/t
P = F * s/t
P = F * v
F = Fc = 10 * 1000kg = 10 000N
P = 10000N*1m/s = 10 000 W
Odp. Moc wynosi 10 000 W

4. No więc ze wzoru h = V0*t + (gt^2)/2 musimy wyliczyć co zmusza nas do ułozenia równania kwadratowego:
h = V0*t + (at^2)/2
2h = 2V0t at^2
at^2 + 2V0t-2h = 0
Sorry, ale za 6 punktów nie chce mi się tu pisać rozwiązania tego równania więc policz sobie sam ;). Wszystko masz gotowe - tylko wyliczyć deltę i podstawić do wzorów. Wiadomo, że odpadnie wynik ujemny.

Jeżeli już obliczysz czas, to podstawiasz go do wzoru:
g = (V1-V0)/t
V1-V0 = g*t
V1 = g*t + V0

5. Brak podanych sił oporu drewna - zadania nie da się wykonać.
1 3 1