Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T23:03:14+01:00
Obserwacje :
Tlenek węgla (IV) zabarwia wodę z wywarem z czerwonej kapusty na kolor czerwony.
Wnioski:
Woda, w której znajduje się wywar z czerwonej kapusty barwi się na czerwono poprzez dodanie tlenku węgla (IV), co świadczy o tym, że reaguje on z wodą, tworząc kwas węglowy.

Można to przedstawić poprzez reakcję:
CO₂ + H₂O ----> H₂CO₃

KWASY

K:
ELEKTROLITY
Związki chemiczne, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny.

W:
KWASOWA
Reszta ....... . Atom lub grupa atomów znajdująca się w cząsteczce każdego kwasu obok atomów wodoru.

A:
WĘGLA
Tlenek ..... (IV). Poprzez zmieszanie tego tlenku z wodą powstaje kwas węglowy.

S:
SIARKOWODÓR
Gaz trujący. W wyniku dodania do niego wody, powstaje kwas siarkowodorowy.

Y:
METYLOWY
Oranż ........ . Pod wpływem kwasów zmienia barwę z pomarańczowej na czerwoną.

;-))