PILNE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

zad.1
Pani Helena ulokowała na giełdzie kwotę 1000 zł, kupując akcje firmy X i Y. Po roku inwestycja ta przyniosła 10 procent zysku, przy czym wartość akcji firmy X wzrosła o 20 procent, a wartość akcji firmy Y o 20 procent spadła.

zad.2
Antykwariusz zakupił lustro i stolik do kawy za łączną kwotę 4050 zł. Sprzedał lustro, zyskując na transakcji 25 procent, a sprzedając stolik, zyskał 40 procent. Zarobił w ten spos€b 1260 zł.

Prosze tylko o podanie początkowego układu równań.

Z góry dzięki

3

Odpowiedzi

2010-02-23T19:10:29+01:00
X- wartość akcji firmy X
y- wartość akcji firmy Y
Zysk:

x + y = 1000

0,2x-0,2y=100
x=1000-y
0,2*(1000-y)-0,2y=100
200 - 0,2y - 0,2y = 100
200-0,4y=100
-0,4y=-100/*(-1)
0,4y=100
y=100/0,4
y=1000/4
y= 250 zł
x=1000-250
x=750
----------------------------------------
Sprawdzenie:
20%*750 - 20%*250=100 zł
0,2*750 - 0,2*250=100
150-50=100
100=100
odp: P.Helena w akcjach firmy Y ulokowała 250 zł.
(Straciła na nich 50 zł, ale 150 zł zarobiły akcje firmy X :)

odp do zad 1 .


2010-02-23T19:25:46+01:00
Zad2
x-cena stolika
y-cena lustra
x+y=4050
0.25x+0.4y=1260
x=4050-y
0.25(4050-y)+0,4y=1260
1012,5-0,25y+0,4y=1260
0,15x=247,5
x=1650
y=2400

a co do zadania 1 to jest dobrze;)
2010-02-23T20:12:09+01:00
1.
x- akcje X
y-akcje Y
przyrost gotówki [zysk]

Teraz rozwiązujemy metodą układów równań, metodą podstawiania
{0.2x +0.2y = 100
{x + y = 1000
{0,2x-0,2y=100
{x=1000-y
{0,2*(1000-y)-0,2y=100
{x=1000-y
{200 -0.2y -0.2y= 100
{x= 1000-y
{200 - 0.4y = 100
{x=1000-y
{0.4y= 100 //:0.4
{x= 1000-y
{y= 250
{x=1000-250
{y=250
{x= 750

2. TO zadanie też metodą układów równań, metodą podstawiania
{x+y= 4050
{0.25y +0.4x= 1260
{x= 4050-y
{0.25y+0.4(4050 - y) = 1260
{4050-y
{0.25y= 1620 - 0.4y = 1260
{x= 4050-y
{- 0.15= - 360 // : (-0.15)
{x= 4050 - y
{y= 2400
{x= 1650
{y=2400
Odp: na lustrze zarobił 2400 zł a na stoliku 1650 zł.