Odpowiedz na poniższe pytania. ( 3-5 zdań do jednego) W swoich wypowiedziach użyj odpowiedniego czasu(albo Present Simple, albo Present Continuous). Po napisaniu odpowiedzi na pytanie przetłumacz to co napisałeś na język polski.

1. When does school start/finish?
2. Do you get homework?
3. Do you get any pocket money?
4. What do you do in your free time?
5. Where do you life?
6. Do you argue with your parents?
7. What do you like/hate about begin 15?
8. What do you worry about?

Bardzo proszę o poprawne rozwiązanie, gdyż to bardzo ważna praca.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-16T22:44:41+02:00
School starts at 8 a.m. I hate getting up. Sometimes I late because I oversleep.
Szkoła zaczyna się o 8 rano. Nie cierpię wstawania. Czasem spóźniam się, gdyż zaśpię.

I get homework and I usually do lessons about 2 hours.
Dostaję pracę domową i zwykle odrabiam ją w 2 godziny.

School finishes at half past 1 p.m. I love this time. We come back to house.
Szkoła kończy się o w pół do drugiej. Kocham ten czas. Wracamy do domu.

I get xx zloty a week. I think it isn't so much.
Dostaję xx tygodniowo. Myślę, że to nie jest za dużo.

I usually play computer games. But today I'm reading book.
Zwykle gram w gry komputerowe. Jednak dzisiaj czytam książki.

Gdzie ty życie? Chyba, że chodziło Ci o 'live', jeśli tak
I live in xx in Poland. I love this country.
Ja mieszkam (dokładnie żyję) w xx w Polsce. Kocham ten kraj.

No, I don't argue with my parents. I'm very polite.
Nie, ja nie kłócę się z rodzicami. Jestem bardzo grzeczny.

I like 3 p.m, because there is my favourite TV program.
I love this.
Lubie godzinę 3., ponieważ wtedy leci mój ulubiony program telewizyjny. Kocham ten program.

I'm worried about my worst grade at school. I got it because I didn't learn to English lesson.
Jestem zmartwiony najgorszą oceną w szkole. Ja dostałem ją, ponieważ nie nauczyłem się na lekcje angielskiego.
2009-10-16T22:50:06+02:00
1. When does school start/finish?
School starts at 8 o'clock and finishes at 15:15
(lekcje zaczynają się o 8 i kończą o 15:15)
2. Do you get homework?
Yes, I do.
(tak, mam)
3. Do you get any pocket money?
Yes, I have any pocket money.
(tak, mam trochę kieszonkowego)
4. What do you do in your free time?
In my free time I go to the cinema with my friends.
(w wolnym czasie chodzę do kina z przyjaciółmi)
5. Where do you life?
I live in ...., it's small/big town/city/village.
(mieszkam w .... , jest to małe/duże miasto/miasteczko/wieś)
6. Do you argue with your parents?
Yes, sometimes I argue with my parents, but I love my parents and I want have good relations with them.
(tak, czsem kłócę się z rodzicami, ale kocham ich i chce mieć z nimi dobre relacje)
7. What do you like/hate about begin 15?
to chyba Ci sie źle przepisało bo znacze (co lubisz/czego nienawidzisz o przed 15?) ewent ja jestem durna.
8. What do you worry about?
I don't worry. I'm optimistic so I'm happy.
(nie martwię się, jestem optymistą więc jestem szczęśliwy)