ZAD1 uczeń odważył 10,5g żelaza . Oblicz , ile gramów siarki musi użyć , żeby otrzymać siarczek żelaza (II) (FeS) , w którym stosunek masowy Fe:S wynosi 7:4 .Zaznacz poprawną odpowiedz.

Zad2Oblicz ile gramów stanowi
a) 0,7mola Ca
b)3mole H2SO3
Zad3
zapisz równania reakcji chemicznych:

a) analiza tlenku srebra (I)

b) redukcja węglem tlenku miedzi (II)

1

Odpowiedzi

2009-10-16T23:54:03+02:00
Zad1
x-masa siarki
10,5 do x=7 do 4(to jest jako ulamek)
7x=42
x=6g

zad2
a) 1mol Ca-40u
0,7 mola Ca-X
X=40u×0,7
X=28u

b)masa H2SO3=82u
1 mol H2SO3-82u
3 mole H2SO3-X
X=3×82U
X=246u

zad3
a) 2SO→2S+0₂
b) 2CuO+C→2Cu+CO₂
2 5 2