@
Proszę zapisywać wszystkie obliczenia :)
Oblicz.
35% liczby 40
24%liczby 65
160%liczby 75
0.5%liczby 50
12,5%liczby 64
2zadanie
Znajdź liczbę o 35% mniejszą od liczby 90
3Zad Na kurs narciarski zapisano się 40 uczestników 45% uczestników stanowią dzieci 30% to mężczyżni .Pozostali uczesnicy to kobiety.Ile mężczyzn ile dzieci i kobiet było na kursie.
4 zad Telewizor w sklepie kosztował 700zł jego cenę podwyższono o 25% a następnie obniżono 20% .Oblicz ile obecnie kosztuje ten telewizor
!
Oblicz
1 zadanie
16% liczby 75
28%liczby 45
120%liczby 65
0.5liczby 60
12,5liczby 80
2 zadanie
Znajdź liczbę 45%większą od liczby 70
3zadanie
Michał ma w swoich zbiorach 60 pocztówek z całego swiata 55% jego pocztowek pochodzi z europy 30% z Ameryki a pozostałe z Australi Ile pocztowek kazdego rodzaju ma michał

1

Odpowiedzi

2010-02-23T19:25:54+01:00
35% liczby 40 = 14
24%liczby 65 = 15,6
160%liczby 75 = 120
0.5%liczby 50 = 0,25
12,5%liczby 64 = 8
zad 2
65 % * 90 = 58,5zl ponieważ 100% - 35% = 65%
zad 3
dzieci = 18
mężczyzn = 12
40 - ( 18 + 12 ) = 20
kobiet = 20
zad 4
cena początkowa telewizora - 700zł
cena po podwyżce - 700zł+25/100*700zł=700zł+175zł=875zł
cena po obniżce - 875zł -20/100*875zł=875zł-175zł=700zł
!
zad 1
16% liczby 75 = 12
28%liczby 45 = 12,6
120%liczby 65 = 78
0.5liczby 60 = 0,3
12,5liczby 80 = 10
zad 2
145 % * 70 = 101,5 100 + 45% = 145%
zad 3
33 pocztówki pochodzą z europy
18 z ameryki
60 - ( 33+18) = 9 ( Austaralia)