Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-17T11:38:06+02:00
Moim zdaniem, paschą chrześcijańską nazywamy sakrament zwany eucharystią.
Pierwotnie Żydzi spożywali tylko : pieczonego w całości, dorodnego, zdrowego BARANKA lub kozła(razem z trzewiami),gorzkie zioła, oraz "przaśny chleb". Żeby nie było tego baranka napisałam celowo wielkimi literami. W chrześcijaństwie, nazywamy Jezusa Barankiem [oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata]. Podczas eucharystii wierzymy, że spożywamy Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, na pamiątkę Jego ofiary.
Uważam, że paschą chrześcijańską jest eucharystia także dlatego, że baranek paschalny symbolizuje ofiarę. Także Jezus jest tutaj ofiarą, poniósł śmierć na krzyżu za nasze grzechy, tym sposobem obmył nas z nich.
Dla Izraelitów to porównanie Jezusa do baranka było bardzo jasne i zrozumiałe.
Jezus tak jak baranek, idący na rzez jest czysty (bez skazy) i niewinny (a ma umrzeć na krzyżu za nic, bo on nie popełnił żadnego grzechu).
Ponadto baranek miał być symbolem przymierza między nami, a Bogiem, na pamiątkę wyjścia Izraelitów z Egiptu żydzi dalej obchodzą to święto. Dla nas Jezus, składając ofiarę ze swojego ciała nie jest symbolem przymierza, On jest przymierzem! Jego Krew przypieczętowała to przymierze. Jego Ciało jest mostem łączącym nas z Bogiem.
4 5 4