Odpowiedzi

2010-02-24T11:31:51+01:00
Polski czerwony krzyż jest najstarsza organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.Zajmują się one udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen,jak i pomocą socjalną,nauka pierwszej pomocy,propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa,rozpowszechnianiem znajomości międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych.