Odpowiedzi

2010-02-23T19:32:29+01:00
- urodzony 24 września 1821 roku w Laskowie Głuchach
-zmarł 23 maja 1883 w Paryżu
-polski poeta, prozaik, dramatopisarz, malarz
-uważany za ostatniego z czterech najważniejszych polskich poetów romantycznych.
-Przeważającą część swojego życia spędził za granicą, głównie w Paryżu, żyjąc w nędzy i utrzymując się z prac dorywczych
-dzieła : # Wesele. Powieść. (1847)
# Pompeja (1848 lub 1849)
# Niewola. Rapsod (1849)
# Słodycz (1855 lub 1856)
# Aktor. Komediodrama (1867)
# Archeologia (1866)
# Dwie powieści (1866)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T19:55:47+01:00
Cyprian Norwid-
-rodzaj uprawianej :poezja,dramat,nowela;
-biogram:ur.1821 Lasków-Głuchy pod Radzyminem,zm.188 Paryż.
-Wychowywał się u babki,arystokratki pochodzącej z rodziny Sobieskich.Uczył się w gimnazjum w Warszawie,a nauki malarskie pobierał m.in. w szkole Aleksandra Kokulara.
-W 1842r. opuścił ziemie polskie i przez liczne miasta artystyczne przybył do Florencji,gdzie studiował malarstwo i rzeźbę.Poznał tam Marię Kalegris,óra miała zgubny wpływ na jego życie.
-W 1949r. przybył do Paryża.Żył w biedzie,urzymując się z zasiłków przyjaciół.
-W 1852r.wyjechał do Nowego Jorku,żywiąc nazieję na poprawę stanu materialnego .
-W 1854r.powrócił do Europy.Krótko mieszkał w Londynie,potem powrócił do Paryża.
-W 1863r.pomógł działaczom emigracyjnym w pracach powstańcych.
-W 1877 na skutek nędzy i osamotnienia, a także postępującej głuchoty zamieszkał w przytułku dla polskich sierot i weteranów w Ivry pod Paryżem.Mieszkał tam aż do śmierci.
-Biografia twórcza:
Debiutował w 1840r. na łamach krajowych czasopism wierszami,które wyrażały osamotnienie i beznadziejność pokolenia dorastającego po powstaniu listopadowym.Od najwcześniejszych utworów Norwid starał się ukształtować swój własny proram poetycki i zasady sztuki narodowej.Przedstawił je w poemacie Promethidion i dramacie Zwolon.Według Norwida wyłożone przez niego zasasy spełnie muzyka Chopina.
Ważniejsze dzieła:
Poematy:
Pieśni społecznej cztery stron (1849)
Niewola (1848-1849,wyd.1864)
Promethidion (1848-1850,wyd.1851)
Quidam (1863)
Rzecz o wolności słowa (1869)
Assunta (1870)
Dramaty:
Zwolon (1848-49,wyd.1851)
Noc tysięczna druga (1850)
Wanda (1851)
Aktor (1862-1867)
Pierścien wielkiej damy (1872)
Kleopatra i Cezar (1872-1879)
Miłość czysta u kapieli morskich (1880)
Eseje i rozprawy:
Czarne kwiaty i Białe kwiaty (1856-1857)
Milczenie (1882)
Poezje:
Vademecum (1865-1866)
Nowele:
Tajemnica lorda Singelworth (1883)
Stygmat (1883)
Ad leones (1883)