Zadanie 1 2 3/5 <-------- to jest 2całe i trzy piate
Usuń nawiasy i wykonaj redukcję wyrazów podobnych.
a) (2x²+4x-3)+(-x²-2x+4)
b) (3/5m²+2/3n²+6)+(-1/3m²-2/3n²-2 3/5)
c) (0,5xy²-1,2y²+5)+(-0,8y²-2,5xy²-2 1/8)
Zadanie 2
wykonaj odejmowanie.
a) (6a²+2a+1)-(-3a²-2a+5)
b) (12 1/2m²-1 1/4n²-1,6)-(2 1/4m²+3 3/4n²+2,4)
c) (1,5x²y-3/4x²-15)-(2/5x²y-2 2/3-1/8x²)
Zadanie 3
Usuń nawiasy i zredukuj wyrazy podobne.
a) 5x+(2x-7)-9x-(-3x+8)+20-8x
b) -5x+(-2y+4x)-(7x-8y)-x+(2-6y)
c) -9z-(4-3z)-8y-(-7z+8y)+(-2y-7)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T19:54:22+01:00
1.
a)(2x²+4x-3)+(-x²-2x+4)=
2x²+4x-3-x²-2x+4=
x²+1+2x
b)(3/5m²+2/3n²+6)+(-1/3m²-2/3n²-2 3/5)=
9/15m²+10/15n²+6-5/15m²-10/15n²-2,6=
4/15m²+3,9
c)(0,5xy²-1,2y²+5)+(-0,8y²-2,5xy²-2 1/8)=
0,5xy²-1,2y²+5-0,8y²-2,5xy²-17/8=
-2xy²-2y²+2 7/8

2.
a)(6a²+2a+1)-(-3a²-2a+5)=
6a²+2a+a+3a²+2a-5=
9a²+5a-5
b)(12 1/2m²-1 1/4n²-1,6)-(2 1/4m²+3 3/4n²+2,4)=
12,5m²-1,25n²-1,6-2,25m²+3,75n²+2,4=
10,25m²-2,5n²+0,8
c)(1,5x²y-3/4x²-15)-(2/5x²y-2 2/3-1/8x²)=
1,5x²y-6/8x²-15-0,4x²y+2 2/3+ 1/8x²=
1,1x²y-5/8x²-12 1/3

3.
a) 5x+(2x-7)-9x-(-3x+8)+20-8x=
5x+2x-7-9x+3x-8+20-8x=
-11x-15
b) -5x+(-2y+4x)-(7x-8y)-x+(2-6y)=
-5x-2y+4x-7x+8y-x+2-6y=
-9x+2
c) -9z-(4-3z)-8y-(-7z+8y)+(-2y-7) =
-9z-4+3z-8y+7z-8y-2y-7=
z-11-20y
2010-02-23T19:56:45+01:00
A) (2x²+4x-3)+(-x²-2x+4)=2x² +4x-3-x²-2x+4=x²+2x=1
b) (3/5m²+2/3n²+6)+(-1/3m²-2/3n²-2 3/5)= 3/5m²+2/3n²+6-1/3m²-2/3n²- 2 3/5=
9/15m²+5/15m² + 3 2/5=14/15m² +3 2/5
c) (0,5xy²-1,2y²+5)+(-0,8y²-2,5xy²-2 1/8)= 0,5xy²-1,2y²+5-0,8y²-2,5xy²-2 1/8=
-2 xy²-2y²+2 7/8

Zadanie 2
wykonaj odejmowanie.
a) (6a²+2a+1)-(-3a²-2a+5)=6a²+2a+1+3a²+2a-5=9a²+4a-4
b) (12 1/2m²-1 1/4n²-1,6)-(2 1/4m²+3 3/4n²+2,4)=
12 1/2m²-1 1/4n²-1,6-2 1/4m²-3 3/4n²-2,4=
10 1/4m²-5n² -4
c) (1,5x²y-3/4x²-15)-(2/5x²y-2 2/3-1/8x²)=
1,5x²y-3/4x²-15-2/5x²y+2 2/3+1/8x²=
1,9 x²y -5/8x²-12 1/3

Zadanie 3
Usuń nawiasy i zredukuj wyrazy podobne.
a) 5x+(2x-7)-9x-(-3x+8)+20-8x=
5x+2x-7-9x+3x-8+20-8x=
-7x +5

b)
-5x+(-2y+4x)-(7x-8y)-x+(2-6y)=
-5x-2y+4x-7x+8y-x+2-6y=
-9x+2

c)
-9z-(4-3z)-8y-(-7z+8y)+(-2y-7) =
-9z-4+3z-8y+7z-8y-2y-7=
z-18y-11