A)Wysokość ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego jest równa 6, a krawędz boczna ma długość 8. Oblicz długość krawędzi podstawy tego ostrosłupa.
b)Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego ma długość 2√2, a krawędź boczna jest 2 razy dłuższa. Oblicz objętość tego ostrosłupa.
c)Jaką długość ma wysokość ściany bocznej ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego, kturego krawędź podstawy ma długość 4, a wysokość jest równa 9?

pliss pilne

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T21:41:17+01:00
A)
6²+x²=8²
36+x²=64 / -36
x²=28 / √
x=√28

długość krawędzi tego ostrosłupa wynosi √28.
b)
dane: a=2√2
Pb=2×Pp
Szukane:
V=?
Pb=?
Pp=?
Wzory:
Pp=a²√3 (przez 4) (wzór na trójkąt równoboczny)
V=1/3xPpxH

Pp=(2√2)²√3 :4
Pp=8√3 :4
Pp=2√3 j²

Pb=2×2√3
Pb=4√3 j

c)
2²+9²=x²
4+81=x²
85=x²
√85=x