Uzupełnij zdania,używając właściwej formy czasu Past Simple czasowników podanych w nawiasach.Słowo not w nawiasie oznacza,że należy zbudować przeczenie.

1.Bill....(tidy)his bedroom last week.
2.He....(not remember)her phone number.
3.She...(travel)everywhere by trian.
4.Gienia^s parents.....(not answer)my question.
5.My father....(work)very hard all his life.

3

Odpowiedzi

2010-02-23T19:32:49+01:00
1. tidied
2. didn't remember
3. traveled
4. didn't answer
5. worked
2010-02-23T19:34:29+01:00
1. Tidied
2. Didn't remember
3. Traveled
4.Didn't answer
5. Worked
2010-02-23T19:35:22+01:00
1.Bill tided his bedroom last week.
2. He didn't remember her phone number.
3. She traveled everywhere by trian.
4.Gienia^s parents didn't answer my question.
5.My father worked very hard all his life.