Pole powierzchni całkowitej pewnego graniastosłupa jest róne 120 dm (kwadratowych) i jest 4 razy większe od jego pola powierzchni bocznej. jakie pole ma podstawa tego graniastosłupa?

DZIEKI :**

2.
Powierzchnia scian w pokoju jest równa 50m (kwadratowych ). Pan Mietek chce ściany tego pokoju wyłożyć płytami kartowo-gipsowymi o grubości 12.5 mm. O ile zmniejszy się objetość powietrza w tym pokoju ?

3.
Oblicz objetość szescianu o krawedzi :
a) 8 cm b) 19 dm c) 7,1 cm d) 20m

4.
Sniardwy to najwieksze pod wzgledem powierzchni jezioro o Polsce. Objetośc wody t tym jeziorze wynosi około 0,66 km( 3 ) . Wyobraz sobe , ze wode z tego jeziora przelewa sie o stulitrowych beczek . Czy bilion takich beczek wystarczy ?
dzięki :)

1

Odpowiedzi

2010-02-23T19:37:39+01:00
1
120:4=30
30+Pp 30+x=120 120-30=90
Pp=90
Pp to dwie pdstawy. Więc 90:2=45dm2
Pole jednej podstawy=45dm2
Pp=90dm2

3
A.8 cm ; V = 8 * 8 * 8 = 512 cm^3
B.19 dm ; V = 19^3 = 6859 dm^3
C.7,1 cm ; V = 7,1 ^3 = 357,911 cm^3
D.20 m ; V = 20^ 3 = 8000 m^3