Pytanie 1.
Podaj przykłady świadectw życia wybranych męczenników.

Pytanie 2.
Jakie są możliwości dawania świadectwa przy należności do Chrystusa w życiu codziennym?

Pytanie 3.
Dlaczego chrześcijanie oddawali i oddają swoje życie na wiarę?

Pytanie 4.
Jaką rolę pełni rodzina w przekazie wiary?

Pytanie 5.
W jaki sposób rodzina może przekazywać wiarę w Boga innym ludziom?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T20:02:33+01:00
1. św. Wojciech biskup z Pragi. Był to biskup czeski, który przyjechał na ziemie Polskie, aby nawracać ludy pierwotne (wtedy Polska była już krajem chrześcijańskim). Pewnego dnia, gdy przybył na ziemie pruskie został zabity przez pogan.

2. Np. na lekcjach religii. Można opowiedzieć jaki wpływ ma na Ciebie działalność Chrystusa i jego uczniów, podając to na swoim przykładzie.

3. Ponieważ chcą nawracać tych, którzy nie wierzą w Boga i w jego potęgę. Przy okazji wyznają Boga przed ludźmi, co panu Bogu bardzo się podoba. Sam Jezus powiedział, że kto jego przed ludźmi się nie zaprze, tego on przed Bogiem nie wyprze.

4. Dzięki rodzicom i najbliższym poznajemy pierwsze zalążki wiary. To oni uczą nas jak powinno się żyć w zgodzie z Bogiem i z innymi.

5. Poprzez nauczanie o Bogu, wspólną modlitwę, wspólne uczestnictwo we mszy świętej.