Opracowujesz program profilaktyczny dla młodzieży szkolnej.Napisz ankietę skierowaną do nastoletnich respondentów.W ankiecie zapytaj
- jakie sporty uprawia młodzież
-jak często korzysta z obiektów sportowych w szkole
-jakiej diety przestrzega
-z jakimi nałogami spotykasz sie wśród rówieśników

pilne na dzisiaj

1

Odpowiedzi

2010-02-23T20:07:14+01:00
Preventive program for youth.
Correspond to the teenage respondents
1.Do you do what sports?
2. How often do you use the sports facilities at school?
3. Which complied with the diet?
4. Which with addictions meet among their peers?